Tây Ninh: Triển khai cấp bách các giải pháp để phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi

Audio thời sự 23-09-2019
Hiện nay, toàn tỉnh hiện có gần 177.200 con heo (trong đó chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ 26%, chăn nuôi trang trại chiếm tỷ lệ 74%), nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất cao.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI