Tây Ninh: Tuyển dụng 129 công chức năm 2021

Audio thời sự 20-01-2022
Ngày 28.10.2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong đã ký Văn bản ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI