Thanh Điền: Nhiều hộ dân khổ vì quy hoạch treo

Audio thời sự 04-04-2020
UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh và các Sở, ngành liên quan xác định lại tính khả thi của dự án Khu công nghiệp Thanh Điền để tiếp tục kêu gọi nhà đầu hạ tầng thực hiện theo quy hoạch.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI