Thành phố Tây Ninh xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng đô thị văn minh

Audio thời sự 20-01-2022
Năm 2011, thành phố Tây Ninh bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2010-2020, có 5/5 xã (gồm xã: Ninh Thạnh, Ninh Sơn, Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân) được phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và triển khai thực hiện Chương trình.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI