Thị xã Hòa Thành: Khát vọng vươn lên tầm cao mới

Audio thời sự 27-05-2020
Ngày 10.1.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình của Chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố, trong đó có việc thành lập thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI