Thu hút đầu tư trong và ngoài nước giảm mạnh so với cùng kỳ

Audio thời sự 08-08-2020
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh Tây Ninh trong 6 tháng đần năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI