Thu ngân sách đạt tiến độ trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn

Audio thời sự 04-12-2022
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Tây Ninh là 10.020 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 8.720 tỷ đồng. Thu xuất nhập khẩu 1.300 tỷ đồng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI