Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19

Audio thời sự 08-06-2023
“Cần quyết liệt, tập trung, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện hoàn thành Kế hoạch XDCB năm 2022.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI