Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn: Vẫn còn ít hộ tham gia

Audio thời sự 25-05-2019
Theo kế hoạch năm 2018, kinh phí hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2018 là 14 tỷ đồng/2.722 hộ. Tuy nhiên, tính đến ngày 19/10/2018, mới chỉ có 464 hộ tổ chức lắp đặt, chiếm hơn 17% kế hoạch năm 2018.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI