Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông

Audio thời sự 20-01-2021
Để hạn chế tai nạn giao thông, nhất là vào những tháng cuối năm 2020, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI