Thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, còn lắm gian nan

Audio thời sự 15-07-2020
Thực tế, để phát huy hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi cần được giải tỏa, xử lý kịp thời các vụ vi phạm. Tuy nhiên, việc giải tỏa, xử lý các vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi còn lắm gian nan.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI