Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân Tây Ninh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19”

Audio thời sự 20-01-2022
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân Tây Ninh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI