Tiếp tục đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố có nguyện vọng trở về địa phương

Audio thời sự 08-12-2021
Ngày 30/9, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước có nguyện vọng trở về địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI