Tình hình mua bán, sử dụng ma túy gia tăng: Một thực trạng, nhiều nỗi lo

Audio thời sự 24-09-2020
Nhiều vụ mua bán ma túy với số lượng lớn chưa từng có; người nghiện ma túy xuất hiện ở 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI