Tình trạng án dân sự bị hủy, bị sửa còn xảy ra nguyên nhân phần lớn do lỗi khách quan

Audio thời sự 19-07-2019
Lý giải về tình trạng này, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh Bùi Đức Xuân cho biết: Lượng án hàng năm tăng nhưng lực lượng thẩm phán, thư ký không tăng mà còn phải tinh giản biên chế 10% theo quy định của trên.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI