Tỉnh uỷ Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Audio thời sự 26-05-2020
Sáng ngày 3.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI