Tỉnh uỷ Tây Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn

Audio thời sự 08-08-2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI