Tỉnh uỷ Tây Ninh tổng kết Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị

Audio thời sự 20-01-2021
Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI