Tỉnh uỷ Tây Ninh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Audio thời sự 01-11-2020
Sáng 9.9, đồng chí Nguyễn Thành Tâm–Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy định số 30, ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI