Tỉnh uỷ Tây Ninh triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Audio thời sự 26-05-2020
Sáng ngày 31.10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ông Phạm Viết Thanh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI