Tỉnh uỷ Tây Ninh: Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương

Audio thời sự 27-05-2020
Sáng 7.5, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI