Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Audio thời sự 08-12-2021
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI