Tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt quanh ta”

Audio thời sự 26-06-2022
Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về “Gương người tốt quanh ta”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI