Tổ chức đưa, đón người lao động trở lại làm việc khôi phục sản xuất, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19

Audio thời sự 20-01-2022
Theo đó, đối tượng được đưa, đón là người lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ngược lại (bao gồm: Công nhân, chuyên gia; các đối tác hợp tác trong chuỗi sản xuất, cung ứng…).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI