Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Audio thời sự 08-06-2023
“Chủ trì thực hiện việc chi trả trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành”. Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Sở LĐTB&XH nhằm thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI