Tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Audio thời sự 19-07-2019
Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI