TP.Tây Ninh: Nhiều khó khăn, vướng mắc gây cản trở sự phát triển KTXH

Audio thời sự 23-04-2019
Thực tế TP.Tây Ninh cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Thiếu quỹ đất công để chỉnh trang, phát triển đô thị; Các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã không còn phù hợp thực tiễn; Thiếu ngân sách cho đầu tư phát triển... những yếu tố này đang gây cản trở sự phát triển KTXH của Thành phố.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI