Triển khai chiến dịch tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 23-03-2023
Từ ngày 23/4/2022, Tây Ninh đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phấn đấu trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, tỉnh sẽ hoàn thành tiêm chủng 2 mũi cơ bản, đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả đối tượng trẻ em.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI