Triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển ngành mía đường

Audio thời sự 24-01-2021
“Rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển các vùng trồng mía tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến hiện đại”. Đây là một trong nhiều nội dung mà UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở NN&PTNT thực hiện nhằm phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI