Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp để đảm bảo an toàn xã hội

Audio thời sự 15-07-2020
“Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp để đảm bảo an toàn xã hội trong giai đoạn dịch và sau dịch Covid -19”. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân đối với ngành Công an tỉnh nhà nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp an toàn, an tâm sản xuất”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI