Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Long Thành Bắc–đơn vị điển hình trong học tập và làm theo Bác

Audio thời sự 26-05-2020
Trong thời gian qua, Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành đã khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút sự quan tâm và tham gia của quần chúng nhân dân.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI