Tuần lễ Văn hóa, Du lịch nghề làm Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cơ hội để giới thiệu đến du khách về văn hóa, hình ảnh, con người Tây Ninh

Audio thời sự 23-04-2019
Lễ hội cũng là dịp để các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp tham dự giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương mình, các thương hiệu ẩm thực là những đặc sản nổi tiếng, đa dạng của các vùng miền đến với du khách tham gia sự kiện.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI