Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng

Audio thời sự 19-09-2019
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương, nhất là tại các xã có rừng; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, pháp luật về đất đai.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI