Tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Audio thời sự 20-01-2021
“Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19”. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI