UBND tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ

Audio thời sự 19-09-2019
Chiều ngày 22.3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đến dự và trao quyết định nghỉ hưu và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI