Vẫn còn một bộ phận người nghèo có tâm lý ỷ lại, chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Audio thời sự 27-05-2020
“Vẫn còn một bộ phận người nghèo có tâm lý ỷ lại, chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo”. Đây là một trong những khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững mà các địa phương đang gặp phải.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI