Vì lợi nhuận, hàng nhái, hàng giả vẫn lưu hành với nhiều hình thức tinh vi và phức tạp

Audio thời sự 19-07-2019
Các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, trên nhãn hàng hóa ghi địa chỉ nơi sản xuất không có thật, khó phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng hóa vi phạm thường để tại nơi kinh doanh số lượng nhỏ và để chung với hàng thật nên kiểm tra khó phát hiện...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI