Vị trí xây dựng không phù hợp khiến nhiều thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động chưa hiệu quả

Audio thời sự 24-09-2020
“Vị trí xây dựng nhiều Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng; Nhà Văn hóa ấp không phù hợp, không nằm ở trung tâm khu dân cư”. Đây là một trong nhiều nguyên nhân được ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lý giải về việc một số thiết chế văn hóa ở cơ sở hoạt động chưa hiệu quả.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI