Việc thực hiện và giải ngân vốn XDCB đạt thấp

Audio thời sự 22-01-2020
Trong 6 tháng đầu năm 2019, ước khối lượng thực hiện hơn 1.166 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch, giải ngân đạt gần 35% kế hoạch.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI