Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát: Tăng cường tối đa lực lượng tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng

Audio thời sự 15-07-2020
Bên cạnh đó, các phòng, đơn vị trực thuộc, các Đội quản lý bảo vệ rừng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng, đảm bảo hoạt động tốt nhất khi có cháy xảy ra; bổ sung nước kịp thời vào các bồn chứa nước.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI