Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu đạt 19/19 tiêu chí về XDNTM

Audio thời sự 20-05-2019
UBND huyện Dương Minh Châu đang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công nhận xã Cầu Khởi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI