Xã Phước Vinh nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Audio thời sự 20-01-2021
Với những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và sự hỗ trợ của cấp trên… Nhân dân xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI