Xâm hại tình dục chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng số các vụ xâm hại trẻ em

Audio thời sự 27-05-2020
Tính từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 6/2019, trên địa bàn tỉnh đã có 353 trẻ em bị xâm hại ở 216 vụ. Trong đó, chủ yếu các trẻ em là bị xâm hại về tình dục chiếm 62% tổng số trẻ bị xâm hại.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI