Xây dựng nông thôn mới, vốn huy động từ người dân và doanh nghiệp tăng nhưng chưa đảm bảo theo quy định

Audio thời sự 26-05-2020
Thực tế cho thấy vốn huy động từ người dân và doanh nghiệp vào xây dựng nông thôn mới ngày càng tăng nhưng vẫn chưa đảm bảo theo quy định về cơ cấu nguồn vốn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI