Xuân về trên mảnh đất vùng biên

Audio thời sự 26-08-2019
Năm nay, bà con nhân dân xã Hòa Hội đón Xuân với một tâm trạng vui tươi, phấn khởi hơn…đó là xã Hòa Hội mới hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với những công trình mới điện, đường, trường, trạm…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI