Xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại TP.Tây Ninh

Audio thời sự 21-09-2019
TP.Tây Ninh là đơn vị cấp huyện thứ 7 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất hiện dịch tả theo châu Phi.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI