Chia sẻ:

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023

Xã hội 19-03-2018
Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm nhà giáo trước công việc được giao.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI