Chia sẻ:

Châu Thành: Tổ chức hội thi kể chuyện sách năm 2017

Xã hội 19-08-2017
Trong thời gian từ 5 đến 10 phút, mỗi thí sinh dự thi kể một câu chuyện theo sách hoặc mẫu chuyện đã được đăng trên sách, báo, tạp chí nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Tôn, anh bộ đội cụ Hồ…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI