Chia sẻ:

Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Châu Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Chính trị 02-06-2018
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 25 người và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Châu Văn Hên, tái đắc cử chức chủ tịch Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI