Chia sẻ:

Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Chính trị 04-08-2018
Mỗi cán bộ, đảng viên và công chức trong đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI