Chia sẻ:

Nông nghiệp chuyển mình, nâng cao giá trị gia tăng

Kinh tế 13-10-2020

Cơ cấu cây trồng chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với thị trường, công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI