Chia sẻ:

Tân Biên khôi phục phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”

Kinh tế 19-10-2021

Trở thành huyện “vùng xanh”, chuyển sang trạng thái “bình thường mới” là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị của huyện Tân Biên cùng sự đồng lòng của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI