Chia sẻ:

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thời sự 20-06-2017
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 23 người. Anh Đặng Hoàng Trung được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI