Chia sẻ:

Tây Ninh tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Thời sự 30-06-2017
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị các địa phương thực hiện tốt các kế hoạch về cải cách hành chính trong năm 2017, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu tại các đơn vị, tăng cường đối thoại, xử lý các vấn đề với người dân, doanh nghiệp về vấn đề cải cách hành chính…

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI